Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY

SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY

Aktualności 28 Listopada 2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 grudnia 2019r. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, w budynku przy ul. ks. bpa Bogedaina 14 zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonać na rzecz Sądu Rejonowego w Pszczynie,  W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ (przy użyciu kart płatniczych):

1. Zakupu e-znaków,

2. Płatności z tytułu dochodów budżetowych, m.in.:

  • opłat i kosztów sądowych w toczących się sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, o wykroczenie, m.in. opłat od pozwu, od wniosku, za wydanie kserokopii z akt sprawy;
  • opłat i kosztów dotyczących ksiąg wieczystych (opłat za wydanie odpisu z KW, opłat od wniosków);
  • zasądzonej w wyroku kary grzywny i kosztów sądowych;

3. Wpłat na rachunek bankowy sum na zlecenie (zaliczki)

  • zaliczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, kuratorów procesowych oraz ogłoszeń w prasie;
  • zaliczek tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego

4. Wpłat na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  • zasądzonego w wyroku świadczenia pieniężnego lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

 

Urządzenie obsługuje karty płatnicze Visa, MasterCard i Maestro.

Terminal płatniczy wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

rejestr zmian
do góry