Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Treść wyroku - sygn. akt II K 223/19

Treść wyroku - sygn. akt II K 223/19

Aktualności 5 Czerwca 2019

Sąd Rejonowy w Pszczynie wyrokiem z dnia 09/05/2019, sygn. akt II K 223/19 uznał oskarżonego Marcina Trzewiczka za winnego tego, że w dniu 21.08.2018 roku na ul. Zabiele w Czechowicach - Dziedzicach prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny - samochód osobowy marki „Renault Laguna” o numerze rej. KOS 73944, czym nie zastosował się do orzeczonego wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z dnia 18.11.2018 roku, sygn. III K 817/11 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 lat, obowiązującego od 29.11.2011 r. do 29.11.2021 r., przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym z mocy wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z dnia 4.01.2012 roku, sygn. III K 1055/11 za przestępstwo z art. 244 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w ramach orzeczonej wobec niego wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z dnia 28.02.2018 roku, sygn. II K 1196/16 kary łącznej 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w okresie od 04.09.2016 roku do 30.06.2018 roku, tj. za winnego popełnienia czynu z art. 244 kk w zw. z art. 64 § 1kk i skazał go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 42 § 1a pkt 2 kk orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat; na mocy art. 43b kk orzekał podanie treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pszczynie przez okres 1( jednego ) miesiąca.

rejestr zmian
do góry