Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Zawiadomienie z dnia 9 października 2018 roku Adm. 1101-6/18 o III etapie konkursu na stanowisko stażysty

Zawiadomienie z dnia 9 października 2018 roku Adm. 1101-6/18 o III etapie konkursu na stanowisko stażysty

Aktualności 9 Października 2018

W związku z ogłoszonym naborem kandydatów w drodze konkursu na stanowisko stażysty, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 9 października 2018r. przeprowadziła II etap konkursu - praktyczny sprawdzian umiejętności, w wyniku którego wyłoniono  kandydata  do trzeciego etapu konkursu tj.

 

  1. Edyta Kremiec
  2. Ewelina Plucińska
  3. Magdalena Szumigaj
  4. Iwona Wołkowska-Janczyk
  5. Żaneta Żołnierczyk

 

 

Kandydatów prosi się o zgłoszenie w dniu  17 października 2018r. w pokoju nr 122 w budynku Sądu przy ul. Bogedaina nr 14 o godz. 900, w celu przystąpienia do III etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej.

rejestr zmian
do góry