Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 928/19)

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 928/19)

Aktualności 29 Czerwca 2020

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 928/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Mateuszowi Kielochowi tytułem spłaty udziału uczestnika w spadku po Leopoldzie Kieloch zmarłym w dniu 27 stycznia 2009 r. obejmującym udział w wysokości 1/6 części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bestwińskiej 17/6 zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1P/00075724/4 Sądu Rejonowego w Pszczynie i związany z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 479/1000 zapisany w KW nr KA1P/00058170/0 Sądu Rejonowego w Pszczynie zasądzoną od wnioskodawcy na podstawie pkt 4 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 15 maja 2019 roku, wydanego w sprawie I Ns 396/17,
z tym zastrzeżeniem, że ma być wypłacona uczestnikowi Mateuszowi Kielochowi na jego wniosek po wykazaniu przezeń tożsamości albo jego następcom prawnym po wykazaniu przez nich następstwa prawnego po nim lub wierzycielom uczestnika legitymujących się tytułem wykonawczym i działający przez Komornika Sądowego.
Wzywa się uprawnionego Mateusza Kielocha albo jego następców prawnych, wierzycieli uczestnika do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry