Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 955/19)

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 955/19)

Aktualności 29 Czerwca 2020

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 955/19 zezwolił Marii Maleckiej i Krystianowi Maleckiemu na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 4 zł (cztery złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 1 (jeden) wpisaną na rzecz Sebastiana Góry (syna Sebastiana i Anny) oraz Marii Góra (córki Józefa i Marii), obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawców Marii Maleckiej i Krystiana Maleckiego, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00086006/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 2 (dwa) wpisaną na rzecz Józefa Góry oraz Zofii Gandor, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawców Marii Maleckiej i Krystiana Maleckiego, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00086006/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 3 (trzy) wpisaną na rzecz Józefa Góry oraz Zofii Gandor, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawców Marii Maleckiej i Krystiana Maleckiego, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00086006/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 4 (cztery) wpisaną na rzecz Marii Markiel, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawców Marii Maleckiej i Krystiana Maleckiego, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00086006/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
z tym zastrzeżeniem, że kwoty te mają być wypłacone odpowiednio spadkobiercom Sebastiana Góry i Marii Góra, spadkobiercom Józefa Góry i Zofii Gandor oraz spadkobiercom Marii Markiel - po wykazaniu przez nich praw do spadku.
Wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry