Aktualności

Znaleziono wiadomości: 28.

 • Internetowy Portal Informacyjny

  Dodano: 2015-08-31

  Z dniem 1 września 2015 r. uruchomiony zostanie Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Pszczynie, który dostępny będzie pod adresem https://portal.katowice.sa.gov.pl.

 • Przeglądanie treści ksiąg wieczystych przez Internet

  Dodano: 2010-06-24

  W dniu 16.06.2010r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej przez Internet . Przeglądanie ksiąg wieczystych możliwe jest po podaniu numeru księgi wieczystej.  Obecnie sukcesywnie prowadzona jest migracja ksiąg wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie (przenoszenie treści ksiąg wieczystych do postaci

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze

  Dodano: 2010-03-09

  Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 26, poz 156) wprowadzająca nowe postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528-50537 k.p.c.).

 • Zmiana oznaczenia Wydziału Wykonywania Orzeczeń

  Dodano: 2010-01-07

  Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 213/09/DO z dnia 22.12.2009r. z dniem 1 stycznia 2010 roku nastąpiła zmiana oznaczenia Wydziału VIII Wykonywania Orzeczeń na Wydział VI Wykonywania Orzeczeń.

 • Zniesienie Wydziału VII, ogłoszenie Prez. Adm. 0140-21/08

  Dodano: 2009-03-05

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2009 roku zniesiony został VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Niepodległości 35.

 • Kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych

  Dodano: 2006-05-28

  W dniu 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1415). Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa.

do góry