e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2019-11-21

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 I Ns 838/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:00:00 I C 665/19 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:20:00 I C 532/19 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:40:00 I C 227/19 Aleksandra Bierońska-Oziębło
11:00:00 I C 1731/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
13:30:00 I C 910/17 Aleksandra Bierońska-Oziębło
14:00:00 I C 62/19 Aleksandra Bierońska-Oziębło
14:20:00 I C 167/19 Aleksandra Bierońska-Oziębło
14:40:00 I C 916/19 Aleksandra Bierońska-Oziębło
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:45:00 I C 1155/19 Cecylia Kenig
11:00:00 I C 1326/18 Cecylia Kenig
11:15:00 I C 805/19 Cecylia Kenig
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
07:45:00 I C 1385/19 Joanna Adamiec-Guzek
08:00:00 I C 1407/19 Joanna Adamiec-Guzek
08:20:00 I C 1418/19 Joanna Adamiec-Guzek
08:40:00 I C 1664/19 Joanna Adamiec-Guzek
09:00:00 I C 1458/19 Joanna Adamiec-Guzek
11:00:00 I Ns 420/18 Joanna Adamiec-Guzek
13:00:00 I Ns 642/19 Joanna Adamiec-Guzek
13:40:00 I Co 1344/19 Joanna Adamiec-Guzek
14:15:00 I C 1675/19 Joanna Adamiec-Guzek
14:45:00 I C 1398/19 Joanna Adamiec-Guzek
15:10:00 I C 1068/19 Joanna Adamiec-Guzek Odwołana

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II Kp 270/19 Rafał Górka
09:15:00 II Kp 375/18 Rafał Górka
09:30:00 II W 373/19 Rafał Górka
10:30:00 II K 535/19 Rafał Górka
11:30:00 II K 663/19 Rafał Górka
13:00:00 II K 408/19 Rafał Górka
14:30:00 II Kp 55/19 Rafał Górka

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 008
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 III RNs 171/19 Katarzyna Przepióra
08:20:00 III RNs 114/19 Katarzyna Przepióra
09:00:00 III RC 206/19 Katarzyna Przepióra
09:40:00 III RC 233/19 Katarzyna Przepióra
11:10:00 III RNs 104/19 Katarzyna Przepióra
11:45:00 III RNs 101/19 Katarzyna Przepióra
12:20:00 III RNs 169/19 Katarzyna Przepióra
13:00:00 III RC 231/19 Katarzyna Przepióra
14:00:00 III RNs 181/19 Katarzyna Przepióra
14:30:00 III RNs 185/19 Katarzyna Przepióra
14:50:00 III RNs 167/19 Katarzyna Przepióra Odwołana
15:10:00 III RNs 155/19 Katarzyna Przepióra Odwołana
Sala: 116
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:20:00 III Nsm 367/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
09:00:00 III Nsm 659/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:00:00 III Nkd 302/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
11:45:00 III Nsm 323/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
13:00:00 III RC 81/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 III Nsm 428/19 Anna Janic Odwołana
11:30:00 III Nsm 673/19 Anna Janic
12:30:00 III Nsm 74/19 Anna Janic Odwołana
14:00:00 III Nmo 100/19 Anna Janic

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-21 11:17:19
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry