e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2020-09-21

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 I Co 1432/16 Maria Fojcik
09:00:00 I C 822/17 Maria Fojcik
10:00:00 I Ns 111/19 Maria Fojcik
11:00:00 I C 312/20 Maria Fojcik
11:00:00 I Ns 457/20 Katarzyna Przepióra
12:00:00 I Ns 342/18 Maria Fojcik
12:00:00 I Ns 887/19 Katarzyna Przepióra
12:30:00 I C 6/20 Maria Fojcik
13:00:00 I Co 382/20 Maria Fojcik
13:30:00 I Ns 952/19 Maria Fojcik
14:00:00 I C 2431/19 Maria Fojcik
14:00:00 I C 1488/19 Katarzyna Przepióra
14:15:00 I C 2491/19 Maria Fojcik
14:30:00 I C 2432/19 Maria Fojcik
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 I Co 1886/18 Monika Górka
10:00:00 I Co 1987/18 Monika Górka
12:00:00 I Co 1497/19 Ewelina Balon

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:50:00 II W 308/20 Dariusz Guzdek
09:00:00 II K 340/20 Dariusz Guzdek
10:00:00 II K 351/20 Dariusz Guzdek
10:40:00 II K 322/20 Dariusz Guzdek
13:00:00 II K 1097/19 Dariusz Guzdek
14:00:00 II K 275/20 Dariusz Guzdek
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
14:30:00 II K 263/20 Dariusz Guzdek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 III Nsm 229/20 Sławomir Zając

Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 VI Ko 201/20II K 3/16 SR OŚWIĘCIMWzaw 58/2019 Sędzia Marcin Świtalski
09:20:00 VI Ko 503/20II K 763/17kdł. 616/2017/K1 Ds 545/17 Sędzia Marcin Świtalski
09:40:00 VI Ko 499/20II K 876/17kdł. 82/2018/K1 Ds 648/17 Sędzia Marcin Świtalski
10:00:00 VI Ko 505/20II K 829/19Wo 385/20192 Ds 480/19 Sędzia Marcin Świtalski
10:20:00 VI Ko 843/20II K 2670/19 SR RADOMWo 7/2020 Sędzia Marcin Świtalski
10:40:00 VI Ko 815/20II K 273/19kdł. 252/2019/KRKS 703/2016/3350000 Sędzia Marcin Świtalski
11:00:00 VI Ko 675/20II K 463/18kdł. 510/2018/K1 Ds 674/18 Sędzia Marcin Świtalski
11:20:00 VI Ko 741/20II K 796/18kdł. 356/2019/K Sędzia Marcin Świtalski
11:40:00 VI Ko 881/20II K 434/19kdł. 582/2019/K3 Ds 69/19 Sędzia Marcin Świtalski
12:00:00 VI Ko 501/20II K 405/19Wo 278/20192 Ds 50/19 Sędzia Marcin Świtalski

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16 09:10:22
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry