e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2019-03-21

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 I C 2351/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
09:50:00 I C 2384/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:30:00 I C 2608/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
11:00:00 I C 2637/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
11:30:00 I C 1913/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
13:30:00 I C 2492/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:50:00 I Co 303/18 Cecylia Kenig
09:00:00 I Ns 792/17 Cecylia Kenig
10:00:00 I Ns 893/17 Cecylia Kenig
10:30:00 I Ns 670/18 Cecylia Kenig
11:00:00 I C 1917/18 Cecylia Kenig
12:00:00 I Cps 65/18 Cecylia Kenig
13:00:00 I Ns 917/16 Cecylia Kenig
13:15:00 I Ns 783/18 Cecylia Kenig
13:30:00 I Ns 777/18 Cecylia Kenig
14:00:00 I Ns 27/19 Cecylia Kenig
14:30:00 I C 2504/18 Cecylia Kenig
14:35:00 I C 1512/18 Cecylia Kenig
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 I Ns 820/18 Joanna Adamiec-Guzek
09:00:00 I Ns 868/18 Joanna Adamiec-Guzek
10:00:00 I Ns 869/18 Joanna Adamiec-Guzek
11:00:00 I Ns 854/18 Joanna Adamiec-Guzek
12:00:00 I C 2866/18 Joanna Adamiec-Guzek
12:30:00 I C 223/19 Joanna Adamiec-Guzek
13:00:00 I C 3154/18 Joanna Adamiec-Guzek
13:30:00 I C 200/19 Joanna Adamiec-Guzek
14:00:00 I Ns 45/19 Joanna Adamiec-Guzek
14:45:00 I Ns 46/19 Joanna Adamiec-Guzek

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 II K 789/18 Patryk Poniatowski
13:00:00 II K 53/18 Rafał Górka

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 116
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 III Nsm 763/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:00:00 III RNs 117/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:00:00 III RC 336/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
11:00:00 III RC 258/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 III Nsm 152/19 Anna Janic
09:00:00 III Nsm 108/19 Anna Janic
10:30:00 III Nsm 84/19 Anna Janic
13:00:00 III RC 274/18 Anna Janic
13:50:00 III Nsm 41/19 Anna Janic
14:20:00 III Nkd 41/19 Anna Janic

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 15:55:16
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry