e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2020-08-05

I Wydział Cywilny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 I C 141/20 Maria Fojcik
09:00:00 I C 2019/19 Maria Fojcik
09:30:00 I C 1076/19 Maria Fojcik
10:00:00 I C 1490/18 Maria Fojcik
12:00:00 I C 136/20 Maria Fojcik
12:30:00 I C 293/19 Maria Fojcik
13:00:00 I C 2777/17 Maria Fojcik
13:30:00 I C 3186/18 Maria Fojcik
13:50:00 I Ns 465/19 Maria Fojcik
14:10:00 I Ns 28/20 Maria Fojcik
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
00:00:00 I Ns 949/19 Katarzyna Przepióra
08:30:00 I Ns 822/17 Katarzyna Przepióra
10:00:00 I Ns 949/19 Katarzyna Przepióra
11:10:00 I Ns 24/20 Katarzyna Przepióra
13:30:00 I C 2109/19 Katarzyna Przepióra Odwołana

II Wydział Karny

Sala: 243
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:50:00 II W 150/20 Marcin Świtalski
09:00:00 II K 899/19 Marcin Świtalski
09:45:00 II K 243/20 Marcin Świtalski
10:00:00 II K 273/20 Marcin Świtalski
11:00:00 II K 428/18 Marcin Świtalski Odwołana
11:00:00 II K 273/20 Marcin Świtalski
11:00:00 II K 341/20 Marcin Świtalski
12:30:00 II K 865/19 Marcin Świtalski
14:15:00 II W 264/20 Marcin Świtalski
14:45:00 II K 316/20 Marcin Świtalski

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 09:12:08
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry