e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2018-06-22

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:40:00 I C 746/18 Ewa Wieczorek
09:00:00 I C 1024/18 Ewa Wieczorek
11:00:00 I Ns 173/18 Ewa Wieczorek
11:40:00 I C 594/18 Ewa Wieczorek
12:10:00 I Ns 161/18 Ewa Wieczorek
14:00:00 I C 1612/15 Ewa Wieczorek
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:45:00 I Co 58/18 Paulina Piątek-Italiano
09:00:00 I C 488/18 Paulina Piątek-Italiano
09:15:00 I C 487/18 Paulina Piątek-Italiano
09:30:00 I C 429/18 Paulina Piątek-Italiano
09:45:00 I C 426/18 Paulina Piątek-Italiano
09:55:00 I C 423/18 Paulina Piątek-Italiano
10:20:00 I C 436/18 Paulina Piątek-Italiano
10:40:00 I Ns 134/18 Paulina Piątek-Italiano
11:10:00 I Ns 147/18 Paulina Piątek-Italiano
11:40:00 I Ns 154/18 Paulina Piątek-Italiano
12:00:00 I Ns 129/18 Paulina Piątek-Italiano
12:45:00 I Ns 76/18 Paulina Piątek-Italiano
13:30:00 I Ns 151/18 Paulina Piątek-Italiano

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 II K 96/18 Rafał Górka
11:15:00 II W 97/18 Rafał Górka
12:30:00 II K 201/18 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 20/18 Tomasz Iwanek
13:00:00 II K 172/18 Tomasz Iwanek
14:30:00 II K 182/18 Tomasz Iwanek
14:45:00 II K 171/18 Tomasz Iwanek
Sala: 243
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
13:00:00 II K 230/18 Artur Kot

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 III Nsm 125/18 Jan Maśka
08:30:00 III Nsm 126/18 Jan Maśka
09:00:00 III RC 47/18 Jan Maśka
10:00:00 III RC 53/18 Jan Maśka
11:00:00 III RC 57/18 Jan Maśka
12:30:00 III Nsm 124/18 Jan Maśka
13:20:00 III RC 88/18 Jan Maśka
14:10:00 III RC 303/16 Jan Maśka

Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 VI Ko 2002/17II K 878/142 Ds 519/14 SSR Artur Kot
09:45:00 VI Ko 874/18II K 268/152 Ds 1136/14 SSR Artur Kot
10:00:00 VI Ko 772/18II K 926/17Wo 44/20181 Ds 650/17 SSR Artur Kot
10:20:00 VI Ko 671/18II K 462/16Wzaw 197/20161 Ds 238/16 SSR Artur Kot
10:50:00 VI Ko 508/18II K 1019/13WP 147/20172 Ds 1064/13 SSR Artur Kot
11:20:00 VI Ko 838/18III K 1386/14 SR GliwiceWzaw 316/2015 SSR Artur Kot
11:35:00 VI Ko 792/18II K 558/17Kdł. 507/2017/K1 Ds 716/17 SSR Artur Kot
11:50:00 VI Ko 936/18II K 317/17Kdł. 402/2017/K2424RKS.60.66.16 SSR Artur Kot
12:00:00 VI Ko 937/18II K 317/17Kdł. 403/2017/K2424RKS.60.66.16 SSR Artur Kot

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-21 11:17:14
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry