e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2018-04-27

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 I C 9/18 Ewa Wieczorek
09:00:00 I C 336/18 Ewa Wieczorek
10:30:00 I Cps 11/18 Ewa Wieczorek
11:00:00 I C 443/17 Maria Fojcik
11:15:00 I C 2619/17 Maria Fojcik
12:30:00 I C 364/18 Ewa Wieczorek
13:10:00 I Co 91/18 Ewa Wieczorek
13:30:00 I C 503/18 Ewa Wieczorek Odwołana
14:00:00 I C 502/18 Ewa Wieczorek
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 I C 2238/17 Paulina Piątek-Italiano
08:30:00 I C 1957/17 Paulina Piątek-Italiano
08:45:00 I Co 58/18 Paulina Piątek-Italiano
09:00:00 I C 2486/17 Paulina Piątek-Italiano
10:00:00 I C 834/17 Paulina Piątek-Italiano
10:30:00 I C 1558/17 Paulina Piątek-Italiano
12:30:00 I Ns 45/18 Paulina Piątek-Italiano
13:00:00 I C 2639/17 Paulina Piątek-Italiano
13:30:00 I Ns 964/17 Paulina Piątek-Italiano
14:30:00 I C 2344/16 Paulina Piątek-Italiano
14:45:00 I C 2435/17 Paulina Piątek-Italiano
15:00:00 I Ns 884/17 Paulina Piątek-Italiano
15:00:00 I Ns 382/16 Paulina Piątek-Italiano

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 II K 1078/13 Rafał Górka
13:00:00 II W 323/18 Rafał Górka
13:10:00 II W 307/18 Rafał Górka
13:20:00 II W 280/18 Rafał Górka
13:50:00 II K 1072/17 Rafał Górka
14:00:00 II K 410/17 Rafał Górka
14:15:00 II K 783/17 Rafał Górka
14:30:00 II K 656/16 Rafał Górka
14:45:00 II K 501/17 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:15:00 II K 1018/17 Tomasz Iwanek
10:00:00 II W 972/17 Tomasz Iwanek
11:00:00 II K 1006/17 Tomasz Iwanek
12:30:00 II K 1016/17 Tomasz Iwanek
13:30:00 II K 932/17 Tomasz Iwanek

Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 VI Ko 304/18II K 408/151 Ds 1355/14 SSR Artur Kot
09:45:00 VI Ko 324/18II K 895/161 Ds 1025/16 SSR Artur Kot
10:00:00 VI Ko 588/18II K 968/16Kdł. 93/2017/K1 Ds 977/16 SSR Artur Kot
10:15:00 VI Ko 516/18II K 477/17Kdł. 666/2017/K SSR Artur Kot
10:30:00 VI Ko 482/18II K 817/15Kdł. 45/2016/K1 Ds 1087/15 SSR Artur Kot
10:45:00 VI Ko 484/18II K 347/17Kdł. 338/2017/K1 Ds 405/17 SSR Artur Kot

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-26 15:55:17
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry