e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2020-06-02

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 856/19 Tomasz Iwanek
10:00:00 II K 525/18 Tomasz Iwanek Odwołana
10:30:00 II K 279/20 Rafał Górka
11:15:00 II K 919/19 Tomasz Iwanek
12:15:00 II K 876/19 Tomasz Iwanek
13:15:00 II K 968/19 Tomasz Iwanek
14:00:00 II K 719/19 Tomasz Iwanek Odwołana
15:00:00 II Kop 19/20 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:40:00 II W 185/20 Beata Pawłowska-Tarnawa
08:50:00 II K 146/20 Beata Pawłowska-Tarnawa
09:00:00 II K 819/19 Beata Pawłowska-Tarnawa Odwołana
11:30:00 II K 77/20 Beata Pawłowska-Tarnawa
12:40:00 II K 1052/19 Beata Pawłowska-Tarnawa
12:45:00 II K 1052/19 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:15:00 II Kp 52/20 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:45:00 II Kp 451/19 Beata Pawłowska-Tarnawa
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
00:00:00 II W 273/20 Tomasz Iwanek
00:00:00 II K 275/20 Tomasz Iwanek
08:30:00 II K 244/20 Tomasz Iwanek
08:40:00 II K 275/20 Tomasz Iwanek
08:50:00 II W 273/20 Tomasz Iwanek
14:45:00 II K 126/20 Tomasz Iwanek
14:55:00 II W 179/20 Tomasz Iwanek
15:05:00 II K 177/20 Tomasz Iwanek
Sala: 243
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
00:00:00 II W 327/20 Artur Kot
00:00:00 II W 329/20 Artur Kot
00:00:00 II W 325/20 Artur Kot
00:00:00 II K 294/20 Artur Kot
00:00:00 II K 286/20 Artur Kot
09:00:00 II K 225/20 Artur Kot
09:40:00 II Kp 104/20 Artur Kot
10:00:00 II K 571/19 Artur Kot
10:40:00 II K 950/19 Artur Kot
11:15:00 II W 683/19 Artur Kot
12:10:00 II K 81/20 Artur Kot
13:00:00 II K 1089/19 Artur Kot
13:40:00 II K 1025/19 Artur Kot

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 116
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 III Nkd 236/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:50:00 III Nkd 129/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
11:30:00 III Nsm 75/20 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
13:00:00 III Nsm 93/20 Magdalena Wicher - Kraszewska
14:00:00 III Nsm 188/20 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 III Nkd 51/20 Anna Janic
08:20:00 III RC 83/20 Anna Janic
09:30:00 III RNs 240/19 Anna Janic
10:30:00 III RNs 232/19 Anna Janic
11:20:00 III RNs 221/19 Anna Janic
12:30:00 III RNs 250/19 Anna Janic
14:10:00 III RNs 13/20 Anna Janic

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-02 15:55:22
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry