e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2019-05-23

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:50:00 I Ns 468/18 Maria Fojcik
09:00:00 I C 2382/18 Maria Fojcik
09:00:00 I C 2854/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
09:30:00 I C 5/19 Maria Fojcik
09:40:00 I C 1986/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:00:00 I C 8/19 Maria Fojcik
10:20:00 I C 3205/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:30:00 I C 9/19 Maria Fojcik
10:50:00 I C 2640/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
11:00:00 I C 15/19 Maria Fojcik
11:20:00 I C 30/19 Maria Fojcik
12:15:00 I C 395/19 Maria Fojcik
12:40:00 I C 201/19 Maria Fojcik
13:00:00 I C 3053/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
13:00:00 I C 298/19 Maria Fojcik
13:30:00 I C 2769/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
13:30:00 I C 410/18 Maria Fojcik
14:00:00 I C 2974/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
14:30:00 I C 2838/18 Aleksandra Bierońska-Oziębło
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 I C 1333/18 Joanna Adamiec-Guzek
09:00:00 I C 2866/18 Joanna Adamiec-Guzek
11:30:00 I C 207/19 Joanna Adamiec-Guzek
12:30:00 I C 446/19 Joanna Adamiec-Guzek
13:00:00 I C 546/19 Joanna Adamiec-Guzek Odwołana
13:45:00 I C 373/19 Joanna Adamiec-Guzek
14:15:00 I C 677/19 Joanna Adamiec-Guzek
14:45:00 I C 334/19 Joanna Adamiec-Guzek
15:05:00 I C 136/19 Joanna Adamiec-Guzek

II Wydział Karny

Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II W 1036/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
10:30:00 II K 80/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
10:45:00 II K 202/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
11:00:00 II K 11/19 Beata Pawłowska-Tarnawa
12:30:00 II W 1015/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:45:00 II K 203/19 Beata Pawłowska-Tarnawa

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 116
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:20:00 III Nsm 185/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
08:30:00 III Nsm 214/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
09:00:00 III Nkd 26/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:00:00 III RNs 47/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:00:00 III Nsm 90/19 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
10:40:00 III RNs 55/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
11:15:00 III Nsm 61/19 Magdalena Wicher - Kraszewska
13:00:00 III RC 247/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
14:30:00 III Nkd 235/18 Magdalena Wicher - Kraszewska

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-22 15:55:19
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry