e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2019-07-19

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
13:00:00 II K 444/18 Rafał Górka
13:15:00 II W 115/19 Rafał Górka
13:30:00 II K 60/19 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 921/18 Tomasz Iwanek Odwołana
10:00:00 II K 341/19 Tomasz Iwanek
11:15:00 II K 554/18 Tomasz Iwanek
12:15:00 II K 1018/18 Tomasz Iwanek
14:15:00 II K 404/19 Tomasz Iwanek
14:30:00 II K 378/19 Tomasz Iwanek
14:45:00 II K 319/19 Tomasz Iwanek
15:00:00 II Kop 13/19 Tomasz Iwanek
15:15:00 II W 380/19 Tomasz Iwanek
Sala: 243
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
13:00:00 II K 820/18 Artur Kot

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 008
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 III RNs 104/19 Katarzyna Przepióra
09:15:00 III RC 141/19 Katarzyna Przepióra
10:00:00 III RNs 96/19 Katarzyna Przepióra
10:30:00 III RNs 108/19 Katarzyna Przepióra
11:15:00 III RNs 107/19 Katarzyna Przepióra
12:00:00 III RNs 102/19 Katarzyna Przepióra
13:00:00 III RNs 113/19 Katarzyna Przepióra

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-18 11:18:21
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry