e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2020-11-25

I Wydział Cywilny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:40:00 I C 519/20 Maria Fojcik
09:00:00 I C 864/20 Maria Fojcik
09:30:00 I C 866/20 Maria Fojcik
10:00:00 I C 877/20 Maria Fojcik
11:00:00 I C 878/20 Maria Fojcik Odwołana
12:15:00 I C 985/20 Maria Fojcik
12:45:00 I C 981/20 Maria Fojcik
13:00:00 I Ns 442/20 Maria Fojcik
13:15:00 I Ns 489/20 Maria Fojcik
13:40:00 I Ns 498/20 Maria Fojcik
14:00:00 I Ns 388/20 Maria Fojcik
14:30:00 I Ns 592/20 Maria Fojcik
14:45:00 I C 1678/19 Maria Fojcik
Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 I C 1488/19 Katarzyna Przepióra Odwołana
09:50:00 I C 319/20 Katarzyna Przepióra
10:40:00 I C 1676/19 Katarzyna Przepióra
11:25:00 I C 655/20 Katarzyna Przepióra
13:00:00 I C 1169/20 Katarzyna Przepióra
14:45:00 I Ns 38/20 Katarzyna Przepióra
Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 I Cps 27/20 Paulina Piątek-Italiano
08:40:00 I Ns 294/19 Paulina Piątek-Italiano
09:00:00 I C 596/20 Paulina Piątek-Italiano
09:30:00 I C 1004/20 Paulina Piątek-Italiano
10:00:00 I Ns 419/20 Paulina Piątek-Italiano
10:40:00 I C 2534/19 Paulina Piątek-Italiano
13:30:00 I Ns 864/18 Paulina Piątek-Italiano
13:50:00 I C 1205/19 Paulina Piątek-Italiano
14:20:00 I Ns 76/18 Paulina Piątek-Italiano Odwołana
15:10:00 I C 2411/19 Paulina Piątek-Italiano
15:15:00 I Co 343/18 Paulina Piątek-Italiano

II Wydział Karny

Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 36/20 Dariusz Guzdek
12:00:00 II K 669/20 Dariusz Guzdek
12:30:00 II K 679/20 Dariusz Guzdek
13:20:00 II K 873/19 Dariusz Guzdek
14:10:00 II W 669/20 Dariusz Guzdek
14:30:00 II K 11/20 Dariusz Guzdek
Sala: 243
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
00:00:00 II W 678/20 Marcin Świtalski
08:45:00 II K 705/20 Marcin Świtalski
09:00:00 II K 162/20 Marcin Świtalski
11:15:00 II W 449/20 Marcin Świtalski
12:00:00 II K 806/19 Marcin Świtalski
12:30:00 II K 834/19 Marcin Świtalski
12:45:00 II K 806/19 Marcin Świtalski
13:30:00 II Kp 272/20 Marcin Świtalski
13:45:00 II Ko 65/20 Marcin Świtalski
14:30:00 II Kop 32/20 Marcin Świtalski

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 III Nsm 306/20 Sławomir Zając
10:30:00 III Nkd 203/19 Sławomir Zając
12:00:00 III Nkd 177/19 Sławomir Zając
14:00:00 III Nmo 34/20 Sławomir Zając

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 07:43:41
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry