e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2018-09-18

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 I Ns 217/18 Joanna Adamiec-Guzek Odwołana
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 I C 1173/18 Cecylia Kenig
10:00:00 I C 368/18 Cecylia Kenig
10:30:00 I C 574/18 Cecylia Kenig Odwołana
11:00:00 I C 1360/16 Cecylia Kenig
12:15:00 I Cps 24/18 Cecylia Kenig
12:45:00 I C 624/18 Cecylia Kenig
13:30:00 I C 1376/18 Cecylia Kenig

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 545/18 Rafał Górka
09:30:00 II W 396/18 Rafał Górka
10:45:00 II K 404/18 Rafał Górka
12:15:00 II K 222/18 Rafał Górka
13:15:00 II K 514/18 Rafał Górka
14:00:00 II K 502/18 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 544/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:20:00 II K 437/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:30:00 II K 548/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
14:00:00 II Kp 249/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II W 591/18 Tomasz Iwanek
09:15:00 II K 513/18 Tomasz Iwanek
13:45:00 II W 141/18 Tomasz Iwanek
14:45:00 II W 529/18 Tomasz Iwanek
15:00:00 II K 466/18 Tomasz Iwanek
15:10:00 II K 543/18 Tomasz Iwanek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 116
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:20:00 III Nsm 183/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
10:00:00 III Nkd 34/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
11:30:00 III Nkd 101/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
12:15:00 III Nsm 669/17 Magdalena Wicher - Kraszewska
13:30:00 III Nsm 249/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
14:30:00 III Nsm 527/18 Magdalena Wicher - Kraszewska
14:30:00 III Nsm 226/18 Magdalena Wicher - Kraszewska

IV Wydział Pracy

Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 IV P 54/18 Ewa Wieczorek Odwołana
12:00:00 IV P 8/18 Ewa Wieczorek
14:30:00 IV P 134/17 Ewa Wieczorek
15:00:00 IV P 120/17 Ewa Wieczorek

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18 15:55:14
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry