Strona główna/Informacje dodatkowe/Oferty pracy/Zawiadomienie z dnia 29 stycznia 2018 roku Adm. 1101-4/17 - II etap konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. BHP

Zawiadomienie z dnia 29 stycznia 2018 roku Adm. 1101-4/17 - II etap konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. BHP

Oferty pracy 29 Stycznia 2018

W związku z ogłoszonym konkursem, na stanowisko starszego inspektora ds. BHP w wymiarze ¼ etatu w Sądzie Rejonowym w Pszczynie (ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2017r.), komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017r. przeprowadziła I etap konkursu - selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu - praktycznego sprawdzianu umiejętności tj.:

  1. Marek Paszek

Wyżej wymienionego kandydata prosi się, o zgłoszenie z dowodem osobistym w dniu 7 lutego 2018 r. w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu pokój nr 122 (budynek przy ul. Bogedaina 14 - I piętro) o godzinie 10:00, w celu przystąpienia do drugiego etapu konkursu - praktycznego sprawdzianu umiejętności.

rejestr zmian
do góry