Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 7.

 • OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Andrzeju Flis zm. 17.03.2018r.

  Dodano: 2020-02-04

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 9 grudnia 2019 r. został złożony przez Beatę Prochowik-Flis, Dawida Flis, Kamila Flis i Seweryna Flis wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Flis, zmarłego w dniu 17 marca 2018 r., PESEL: 60112501453, ostatni adres zamieszkania: 43-225 Wola, ul. Przemysłowa 5/32.

 • OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Zbigniewie Wojtasik zm. 13.02.2019r.

  Dodano: 2020-02-04

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 listopada 2019 r. został złożony przez Gabrielę Wojtasik, Tomasza Wojtasik i Stanisław Wojtasik wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Flis, zmarłego w dniu 13 lutego 2019 r., PESEL: 57091412319, ostatni adres zamieszkania: 43-267 Suszec, ul. Piaskowa 17D/2.

 • OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Dariuszu Zając zm. 06.09.2015r.

  Dodano: 2020-02-03

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 13 stycznia 2020 r. został złożony przez Sylwię Zając w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Zając, synu Jana i Anny, posiadającego PESEL nr: 77072314876, zmarłym w dniu 06 września 2015 r. w Enderry na terenie Irlandii

 • OGŁOSZENIE - Postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Knieżyk zm. 29.03.2019r.

  Dodano: 2019-12-12

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Anny Knieżyk (PESEL: 54051915923), córki Anny i Stefana, urodzonej w dniu 19 maja 1954 r. w Czechowicach-Dziedzicach, zmarłej w dniu 29 marca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 22/25

 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2019r. w sprawie I Ns 213/19

  Dodano: 2019-11-14

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 213/19 zezwolił Krzysztofowi Witkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,09 zł (dziewięć groszy) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej numer KA1P/0004453/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie dla nieruchomości

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2019r. w sprawie I Ns 77/19

  Dodano: 2019-10-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 77/19 zezwolił Weronice Jurczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11252 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) jako świadczenia należnego uczestnikowi Antoniemu Kropce (Kropka) na podstawie pkt III podpunkt 9 w związku z pkt V podpunkt 13 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2019r. w sprawie I Ns 812/18

  Dodano: 2019-09-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 812/18 zezwolił Powiatowi Pszczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 487,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 60/100) stanowiącej świadczenie z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Pszczyńskiego nr GN-XIX.683.78.2016 z dnia 29 czerwca 2018 r. za prawo własności

do góry