Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 4.

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 496/18)

  Dodano: 2020-03-18

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. I Ns 496/18 zezwolił Skarbowi Państwa- Prezesowi Sądu Rejonowego w Pszczynie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200,00 zł (dwieście 00/100 złotych) wraz z odsetkami w wysokości 44 groszy (44/100) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia majątkowego

 • OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Dariuszu Zając zm. 06.09.2015r.

  Dodano: 2020-02-03

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 13 stycznia 2020 r. został złożony przez Sylwię Zając w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Zając, synu Jana i Anny, posiadającego PESEL nr: 77072314876, zmarłym w dniu 06 września 2015 r. w Enderry na terenie Irlandii

 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2019r. w sprawie I Ns 213/19

  Dodano: 2019-11-14

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 213/19 zezwolił Krzysztofowi Witkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,09 zł (dziewięć groszy) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej numer KA1P/0004453/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie dla nieruchomości

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2019r. w sprawie I Ns 77/19

  Dodano: 2019-10-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 77/19 zezwolił Weronice Jurczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11252 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) jako świadczenia należnego uczestnikowi Antoniemu Kropce (Kropka) na podstawie pkt III podpunkt 9 w związku z pkt V podpunkt 13 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie

do góry