Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 10.

 • OGŁOSZENIE - Spis inwentarza po Józefie Kidoń zm. 27.11.2015r.

  Dodano: 2019-11-19

  „Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 539/19, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Józefie Kidoń zmarłym w dniu 27 listopada 2015 roku w Czechowicach - Dziedzicach, posiadającym numer PESEL 46111410378, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Czechowice- Dziedzice przy ul. Krzanowskiego 8/61. Poucza się, że

 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2019r. w sprawie I Ns 213/19

  Dodano: 2019-11-14

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 213/19 zezwolił Krzysztofowi Witkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,09 zł (dziewięć groszy) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej numer KA1P/0004453/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie dla nieruchomości

 • OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Piotrze Larysz zm. 29.09.2017r.

  Dodano: 2019-11-05

  ,,W trybie art. 6381 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 października 2019r. został złożony wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Piotra Larysz, zmarłego w dniu 29 września 2017r., PESEL: 70031500376, ostatni adres zamieszkania: 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie”.

 • Zawiadomienie pokrzywdzonych z dnia 22.10.2019r. w sprawie II K 468/19

  Dodano: 2019-10-28

  Zawiadomienie pokrzywdzonych z dnia 22.10.2019r. w sprawie II K 468/19

 • Ogłoszenie z dnia 23.10.2019r. w sprawie I N 585/19

  Dodano: 2019-10-25

  "W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 16 września 2019r. został złożony przez Joannę Farugę wykaz inwentarza, dla którego złożono korektę w dniu 30 września 2019r., dotyczący spadkodawcy Adriana Farugi, zmarłego w dniu 10 lutego 2019r., PESEL: 81082114917, ostatni adres zamieszkania: 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 78A". Pouczenie:"1. Ze złożonym wykazem inwentarza może

 • OGŁOSZENIE - Spis inwentarza po Janie Witkowskim zm. 22.10.2015r.

  Dodano: 2019-10-23

  „W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 23 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt I Ns 625/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Janie Witkowskim, synu Kazimierza i Gertrudy, PESEL: 60051917377, zmarłym dnia 22 października 2015 r. w Mizerowie, ostatnio stale zamieszkałym w Mizerowie. Pouczenie :spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2019r. w sprawie I Ns 77/19

  Dodano: 2019-10-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 77/19 zezwolił Weronice Jurczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11252 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) jako świadczenia należnego uczestnikowi Antoniemu Kropce (Kropka) na podstawie pkt III podpunkt 9 w związku z pkt V podpunkt 13 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2019r. w sprawie I Ns 812/18

  Dodano: 2019-09-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 812/18 zezwolił Powiatowi Pszczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 487,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 60/100) stanowiącej świadczenie z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Pszczyńskiego nr GN-XIX.683.78.2016 z dnia 29 czerwca 2018 r. za prawo własności

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o uznanie za zmarłego Stanisława Swinkę oraz Alojzego Swinkę

  Dodano: 2019-08-22

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłych: Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, iż pod sygn. akt sprawy I Ns 220/19 wszczął postępowanie z wniosku Andrzeja Świerkot zamieszkałego w Studzionce przy ul. Powstańców Śląskich 87 o uznanie za zmarłych: Stanisława Teofila Swinki (Swinka albo Świnka) urodzonego w dniu 27 kwietnia 1903r. w Mizerowie

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 5/19)

  Dodano: 2019-08-05

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 5/19 zezwolił Przemysławowi Górze (Góra) na złożenie do depozytu sądowego...

do góry