Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 8.

 • Wykaz spisu inwentarza po Halinie Czopka

  Dodano: 2020-10-06

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 15 lipca 2020 r. został złożony przez zarządcę sukcesyjnego Andrzeja Ludwika Czopka w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Mastalerzu

  Dodano: 2020-10-01

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Wiesława Mastalerza.

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 738/19)

  Dodano: 2020-08-25

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 738/19 zezwolił Edycie Maćkowiak na złożenie do depozytu sądowego kwot...

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 662/19)

  Dodano: 2020-07-31

  Sąd Rejonowy w Pszczynie postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 662/19 zezwolił Dariuszowi Szkucikowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Miroslavowi Zeman tytułem nawiązki zasądzonej od wnioskodawcy na podstawie punktu 7 prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 15 listopada 2017 roku, wydanego w sprawie

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 928/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 928/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Mateuszowi Kielochowi

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 927/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 927/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Szymonowi Kielochowi

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 955/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 955/19 zezwolił Marii Maleckiej i Krystianowi Maleckiemu na złożenie do depozytu sądowego...

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 376/19)

  Dodano: 2020-05-27

  „Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 376/19 zezwolił Dariuszowi Hajdukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 (05/100) złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) w księdze wieczystej nr KA1P/00049611/8 stanowiącej własność Dariusza Hajduka, z tym zastrzeżeniem, że wpłacona kwota ma być wypłacona

do góry