Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 7.

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Tomaszu Ślosarczyk zm. 23.02.2019r.

  Dodano: 2020-01-20

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 7 maja 2019 r. został złożony przez Iwonę Ślosarczyk i Kamila Ślosarczyk przed zastępcą notarialnym Justyną Olma, zastępcą notariusz Rozalii Gołba-Dorak w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej, Rep. A nr 2122/2019 wykaz inwentarza spadku po Tomaszu Józefie Ślosarczyk, synu Władysława i Wandy, zmarłemu w dniu 23 lutego 2019 r. w Cieszynie

 • OGŁOSZENIE - Postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Knieżyk zm. 29.03.2019r.

  Dodano: 2019-12-12

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Anny Knieżyk (PESEL: 54051915923), córki Anny i Stefana, urodzonej w dniu 19 maja 1954 r. w Czechowicach-Dziedzicach, zmarłej w dniu 29 marca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 22/25

 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2019r. w sprawie I Ns 213/19

  Dodano: 2019-11-14

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 213/19 zezwolił Krzysztofowi Witkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,09 zł (dziewięć groszy) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej numer KA1P/0004453/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie dla nieruchomości

 • OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Piotrze Larysz zm. 29.09.2017r.

  Dodano: 2019-11-05

  ,,W trybie art. 6381 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 października 2019r. został złożony wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Piotra Larysz, zmarłego w dniu 29 września 2017r., PESEL: 70031500376, ostatni adres zamieszkania: 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie”.

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2019r. w sprawie I Ns 77/19

  Dodano: 2019-10-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 77/19 zezwolił Weronice Jurczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11252 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) jako świadczenia należnego uczestnikowi Antoniemu Kropce (Kropka) na podstawie pkt III podpunkt 9 w związku z pkt V podpunkt 13 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2019r. w sprawie I Ns 812/18

  Dodano: 2019-09-16

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 812/18 zezwolił Powiatowi Pszczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 487,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 60/100) stanowiącej świadczenie z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Pszczyńskiego nr GN-XIX.683.78.2016 z dnia 29 czerwca 2018 r. za prawo własności

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 5/19)

  Dodano: 2019-08-05

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 5/19 zezwolił Przemysławowi Górze (Góra) na złożenie do depozytu sądowego...

do góry