Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 8.

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 600/20)

  Dodano: 2021-01-04

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 600/20 zezwolił Antoniemu Góra na złożenie do depozytu sądowego kwot

 • Stwierdzenie nabycia udziałów przez zasiedzenie (I Ns 422/20)

  Dodano: 2020-12-08

  W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 422/20 z wniosku Błażeja Beck z udziałem Anny Opalińskiej-Beck i Olgi Beck o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziałów wynoszących odpowiednio: 2/8 części i dwa razy po 1/8 części (łącznie 4/8 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej

 • Stwierdzenie nabycia praw własności przez zasiedzenie (I Ns 574/19)

  Dodano: 2020-12-03

  W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 574/19 z wniosku Jolanty Oczko o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaniowie

 • Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Ewie Bołdys

  Dodano: 2020-11-30

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629) Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 17 września 2020 r. został złożony przez Henryka Bołdys przed notariuszem Aleksandrą Szafron - Sekta w Kancelarii Notarialnej w Pszczynie, Rep. A nr 6340/2020 wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, po Ewie

 • Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Tadeuszu Firganek

  Dodano: 2020-11-27

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629) Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. został złożony przez Barbarę Konarską - Węgrzyn przed notariuszem Michałem Nagórzańskim w Kancelarii Notarialnej w Libiążu, Rep. A nr 3247/2020 wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, po

 • Stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie (I Ns 473/20)

  Dodano: 2020-11-26

  W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 473/20 z wniosku Heleny Jamrozik z udziałem Aliny Jamrozik i Mariusza Jamrozik o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiących niezabudowane (drogi dojazdowe) działki ewidencyjne nr 209/104, 210/105 oraz 211/106

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 738/19)

  Dodano: 2020-08-25

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 738/19 zezwolił Edycie Maćkowiak na złożenie do depozytu sądowego kwot...

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 662/19)

  Dodano: 2020-07-31

  Sąd Rejonowy w Pszczynie postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 662/19 zezwolił Dariuszowi Szkucikowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Miroslavowi Zeman tytułem nawiązki zasądzonej od wnioskodawcy na podstawie punktu 7 prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 15 listopada 2017 roku, wydanego w sprawie

do góry