Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 5.

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 376/19)

  Dodano: 2020-05-27

  „Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 376/19 zezwolił Dariuszowi Hajdukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 (05/100) złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) w księdze wieczystej nr KA1P/00049611/8 stanowiącej własność Dariusza Hajduka, z tym zastrzeżeniem, że wpłacona kwota ma być wypłacona

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Eryku Skrzypczyk zm. 23.12.2017r.

  Dodano: 2020-05-12

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Eryka Fryderyka Skrzypczyk (PESEL: 41092408853), syna Roberta i Łucji, urodzonego w dniu 24 września 1941 r. w miejscowości Piasek, zmarłego w dniu 23 grudnia 2017 r. w Pszczynie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Piasek, ul. Leśna 5, po którym przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 1012/19 toczy się postępowanie o

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Kapuściku zm. 8 lipca 2014r.

  Dodano: 2020-05-04

  W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 16 stycznia 2020 r., w sprawie o sygn. akt I Ns 960/19, wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza spadku po Marku Kapuściku zmarłym w dniu 8 lipca 2014 r. w Czechowicach-Dziedzicach.

 • OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Krzepina zm. 25.02.2019r.

  Dodano: 2020-04-15

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 27 stycznia 2020 r. został złożony przez Ewelinę Macura i Magdalenę Drabiec w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Krzepina, posiadającego PESEL nr: 60050116456, zmarłym w dniu 25 lutego 2019r.

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 496/18)

  Dodano: 2020-03-18

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. I Ns 496/18 zezwolił Skarbowi Państwa- Prezesowi Sądu Rejonowego w Pszczynie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200,00 zł (dwieście 00/100 złotych) wraz z odsetkami w wysokości 44 groszy (44/100) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia majątkowego

do góry