Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz

Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz

Ogłoszenia sądowe 7 Września 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. tut. Sąd, w sprawie o sygn. akt I Ns 233/16, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz, synu Stanisława i Bronisławy, posiadającym PESEL nr: 64011104638, zmarłym w dniu 15 maja 2015 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Wola, do którego sporządzenia został wyznaczony Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

rejestr zmian
do góry