Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Prusek zm. 09.02.2014r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Prusek zm. 09.02.2014r.

Ogłoszenia sądowe 16 Lipca 2020

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt I Ns 146/20, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Prusek, córce Pawła i Katarzyny, PESEL: 41072908344, zmarłej dnia 9 lutego 2014 r. w Pszczynie, której ostatnim miejscem zamieszkania była Pszczyna, ul. Bolesława Chrobrego 12/1.
Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry