Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wandzie Matloch

Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wandzie Matloch

Ogłoszenia sądowe 3 Września 2020

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 266/20, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Wandzie Matloch (córce Karola i Stefanii) zmarłej w dniu 22 października 2015 roku w Bielsku - Białej, posiadającej numer PESEL 54043018449, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Czechowice- Dziedzice przy ul. Mieczysława Michałowicza 13/54.
Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry