Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Postanowienie o uznanie za zmarłego Pawła Cholewik

Postanowienie o uznanie za zmarłego Pawła Cholewik

Ogłoszenia sądowe 3 Sierpnia 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 632/19, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Fuchy o uznanie za zmarłego Pawła Cholewik, urodzonego 30 grudnia 1910 roku w Międzyrzeczu Dolnym, syna Marii Cholewik (z domu Kominek) i Andrzeja Cholewik, ostatnio zamieszkałego w Ligocie przy ul. Bielskiej 50, oraz o uznanie za zmarłego Jana Pawła Fuchs, urodzonego 19 września 1910 roku w Międzyrzeczu Dolnym, syna Marianny Fuchs (z domu Mickler) i Andrzeja Fuchs, ostatnio zamieszkałego w Ligocie przy ul. Bielskiej 50. Paweł Cholewik i Jan Paweł Fuchs w 1939 roku opuścili dom, nie powrócili do niego po zakończeniu II Wojny Światowej i po ustaniu działań wojennych brak było informacji o zaginionych. Wzywa się Pawła Cholewik i Jana Pawła Fuchs aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszeń zgłosili się do Sądu Rejonowego w Pszczynie, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać uznanych za zmarłych. Równocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazali je do Sądu Rejonowego w Pszczynie.

rejestr zmian
do góry