Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Mastalerzu

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Mastalerzu

Ogłoszenia sądowe 1 Października 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Wiesława Mastalerza, PESEL 59021808515, syna Cyryla oraz Stefanii , urodzonego w dniu 19 lutego 1959r. w miejscowości Siekierczyna, zmarłego w dniu 19 lipca 2010r. w Tarnowie , którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Bobowa ( 38-350), po którym przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 136/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

rejestr zmian
do góry