Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Strzelczyku

Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Strzelczyku

Ogłoszenia sądowe 18 Grudnia 2020

Postanowieniem z dnia 30 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 668/20, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krzysztofie Strzelczyku (synu Ryszarda i Marii) zmarłym w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Woli, posiadającym numer PESEL 56031810794, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Wola przy ul. Słonecznej 18/2.
Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

rejestr zmian
do góry