Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Stwierdzenie nabycia praw własności przez zasiedzenie (I Ns 574/19)

Stwierdzenie nabycia praw własności przez zasiedzenie (I Ns 574/19)

Ogłoszenia sądowe 3 Grudnia 2020

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 574/19 z wniosku Jolanty Oczko o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaniowie przy ul. Jawiszowickiej składającej się z działki ewidencyjnej nr 931/3, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1P/00049613/2, co do jej części położonej pomiędzy południową granicą działek ewidencyjnych nr 959/1, 960 oraz 961, a północną granicą działki ewidencyjnej o nr 1029. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

rejestr zmian
do góry