Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie (I Ns 473/20)

Stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie (I Ns 473/20)

Ogłoszenia sądowe 26 Listopada 2020

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 473/20 z wniosku Heleny Jamrozik z udziałem Aliny Jamrozik i Mariusza Jamrozik o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiących niezabudowane (drogi dojazdowe) działki ewidencyjne nr 209/104, 210/105 oraz 211/106 o powierzchni 0,3540 ha zapisane w księdze wieczystej dawnej Miedźna L. 49, prowadzonej przez Sąd Powiatowy w Pszczynie na rzecz Heleny Jamrozik i jej małżonka - Sylwestra Jamrozik (zmarłego w dniu 18 kwietnia 2020r.). Przedmiotowe nieruchomości stanowiły własność Maryny Obetkon, Jana Lukaszek i Kuby Lukaszek z Miedźnej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Maryny Obetkon, Jana Lukaszek i Kuby Lukaszek z Miedźnej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

rejestr zmian
do góry