Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Burak

Stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Burak

Ogłoszenia sądowe 3 Sierpnia 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Piotra Burak (PESEL: 71100214738), syna Stanisława i Eryki, nazwisko rodowe matki: Szołtysek, urodzonego w dniu 02 października 1971r. w Katowicach, zmarłego w dniu 30 grudnia 2019r. w Czechowicach-Dziedzicach, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Czechowice-Dziedzice ul. Klasztorna 18/26, po którym przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 232/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

rejestr zmian
do góry