Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Stwierdzenie nabycia udziałów przez zasiedzenie (I Ns 422/20)

Stwierdzenie nabycia udziałów przez zasiedzenie (I Ns 422/20)

Ogłoszenia sądowe 8 Grudnia 2020

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 422/20 z wniosku Błażeja Beck z udziałem Anny Opalińskiej-Beck i Olgi Beck o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziałów wynoszących odpowiednio: 2/8 części i dwa razy po 1/8 części (łącznie 4/8 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0315 ha oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 1635/364, położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 80, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1P/00031008/9. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Franciszka Pistelok wpisanego w dziale II księgi wieczystej o nr KA1P/00031008/9 jako właściciel nieruchomości w udziale wynoszącym 4/8 części, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

rejestr zmian
do góry