Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Ewie Bołdys

Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Ewie Bołdys

Ogłoszenia sądowe 30 Listopada 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629) Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 17 września 2020 r. został złożony przez Henryka Bołdys przed notariuszem Aleksandrą Szafron - Sekta w Kancelarii Notarialnej w Pszczynie, Rep. A nr 6340/2020 wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, po Ewie Bołdys, PESEL 57102112700, zmarłej w dniu 5 sierpnia 2020 r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Pszczyna, która prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa - STALWAG - Ewa Bołdys z siedzibą w Pszczynie, a prowadzonego w Pszczynie przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 1. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N 585/20.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)
  3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
rejestr zmian
do góry