Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 600/20)

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 600/20)

Ogłoszenia sądowe 4 Stycznia 2021

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 600/20 zezwolił Antoniemu Góra na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 4 zł (cztery złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 1 (jeden) wpisaną na rzecz Sebastiana Góry (syna Sebastiana i Anny) oraz Marii Góra (córki Józefa i Marii), obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Antoniego Góra, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00050002/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 3 (trzy) wpisaną na rzecz Józefa Góry oraz Zofii Gandor, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Antoniego Góra, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00050002/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 4 (cztery) wpisaną na rzecz Józefa Góry oraz Zofii Gandor, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Antoniego Góra, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00050002/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
z tym zastrzeżeniem, że kwoty te mają być wypłacone odpowiednio spadkobiercom Sebastiana Góry i Marii Góra, spadkobiercom Józefa Góry i Zofii Gandor - po wykazaniu przez nich praw do spadku.
Wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry