Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 662/19)

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 662/19)

Ogłoszenia sądowe 31 Lipca 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 662/19 zezwolił Dariuszowi Szkucikowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Miroslavowi Zeman tytułem nawiązki zasądzonej od wnioskodawcy na podstawie punktu 7 prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 15 listopada 2017 roku, wydanego w sprawie II K 459/17,
z tym zastrzeżeniem, że ma być wypłacona uczestnikowi Miroslavowi Zeman na jego wniosek po wykazaniu przezeń tożsamości albo jego następcom prawnym po wykazaniu przez nich następstwa prawnego po nim lub wierzycielom uczestnika legitymujących się tytułem wykonawczym i działający przez Komornika Sądowego.
Wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

rejestr zmian
do góry