Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 738/19)

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 738/19)

Ogłoszenia sądowe 25 Sierpnia 2020

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 738/19 zezwolił Edycie Maćkowiak na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,05zł (pięć groszy) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 1 (jeden) wpisaną na rzecz Edwarda Zarębskiego, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawczyni Edyty Maćkowiak, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00064914/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 0,03zł (trzy grosze) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 2 (dwa) wpisaną na rzecz Edwarda Zarębskiego, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawczyni Edyty Maćkowiak, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00064914/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 0,01zł (jeden grosz) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 3 (trzy) wpisaną na rzecz Mańka Bergera, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawczyni Edyty Maćkowiak, położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00064914/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
z tym zastrzeżeniem, że kwoty wymienione w pkt 1 niniejszego postanowienia mają być wypłacone:
a) co do kwoty wymienionej w pkt 1 a) i 1 b) Otylii Zarębskiej, Teresie Zarębskiej i Esterze Zarębskiej - Biernat - na ich wniosek;
b) co do kwoty wymienionej w pkt 1 c) następcom prawnym wierzyciela hipotecznego Mańka Bergera - na ich wniosek;
Wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry