Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 13.

  • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 955/19)

    Dodano: 2020-06-29

    Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 955/19 zezwolił Marii Maleckiej i Krystianowi Maleckiemu na złożenie do depozytu sądowego...

  • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 376/19)

    Dodano: 2020-05-27

    „Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 376/19 zezwolił Dariuszowi Hajdukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 (05/100) złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) w księdze wieczystej nr KA1P/00049611/8 stanowiącej własność Dariusza Hajduka, z tym zastrzeżeniem, że wpłacona kwota ma być wypłacona

do góry