Postępowania zakończone

Znaleziono zamówień: 116.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa bezprzewodowych aparatów telefonicznych na potrzeby Sądu Rejonowego w Pszczynie 2020-02-06 00:00:00 2020-02-13 00:00:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Rejonowego w Pszczynie 2020-01-27 00:00:00 2020-02-03 11:00:00
Świadczenie usług związanych z konserwacją, serwisem, naprawą systemów niskoprądowych zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie 2020-01-21 00:00:00 2020-01-28 11:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remontu sali rozpraw 118 znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 2020-01-21 00:00:00 2020-01-31 11:00:00
Odnowienie powierzchni podłóg drewnianych w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bpa Bogedaina 14 2020-01-14 00:00:00 2020-01-28 10:00:00
Montaż e-Wokand w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie 2020-01-10 00:00:00 2020-01-28 10:00:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej stropów w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie 2020-01-09 00:00:00 2020-01-27 10:00:00
Świadczenie okresowych usług serwisowych w zakresie kalibracji, wzorcowania oraz ewentualnej naprawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie 2020-01-09 00:00:00 2020-01-15 11:00:00
Dostawa niszczarek dokumentów na potrzeby Sądu Rejonowego w Pszczynie 2019-11-26 00:00:00 2019-12-02 11:00:00
Dostawa sprzętu AGD na potrzeby Sądu Rejonowego w Pszczynie 2019-11-21 00:00:00 2019-11-27 11:00:00
do góry