Strona główna/Informacje dodatkowe/Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Szczegóły zamówienia
Przedmiot postępowania Aktualizacja i dostosowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont toalet w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14a”
Zamawiający Sąd Rejonowy w Pszczynie
Numer postępowania SG 3501-9/19
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie publiczne o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia 2019-04-09 00:00:00
Termin składania ofert 2019-04-15 11:00:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert
Opis

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

 

do góry