Strona główna/Informacje dodatkowe/Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Szczegóły zamówienia
Przedmiot postępowania Remont toalet w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bpa Bogedaina 14a
Zamawiający Sąd Rejonowy w Pszczynie
Numer postępowania SG 3501-14/19
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie publiczne o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia 2019-05-09 00:00:00
Termin składania ofert 2019-05-22 00:00:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert
Opis

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

 

do góry