Strona główna/Menu/Informacje dla Interesantów/Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów

Dane
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Pokój nr: 003
Telefon: (32) 44 94 100
Fax: (32) 44 94 109
E-mail:

Terminy przyjmowania stron:

poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należą w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

UWAGA! Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 11:52:37
 • Aktualizacja publikacji:Janyga Damian2020-09-22 11:39:48
 • Wytworzenie publikacji:Damian Janyga2020-09-22 11:39:40
 • Zatwierdzenie informacji:Agnieszka Krzych2020-09-22 11:39:41
do góry