Kierowanie pism do sądu

Pisma kierowane do poszczególnych wydziałów sądu należy:

składać w biurze podawczym w siedzibie głównej sądu przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 w godzinach 7.30 do 15.30

lub

wysłać tradycyjną pocztą na adres:

(nazwa komórki organizacyjnej sądu)
Sąd Rejonowy w Pszczynie
ul. ks. bp. Bogedaina 14
43-200 Pszczyna

SKŁADANIE PISM ZAWIERAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI

W przypadku składania w Sądzie Rejonowym w Pszczynie pisma wraz z załącznikami należy w piśmie przewodnim wpisać informację o załącznikach do tego pisma i ich ilości.

W przypadku złożenia nieoznaczonego pliku dokumentów załączonych do pisma przewodniego przyjmujący dokumenty pracownik sądu na piśmie przewodnim dokona zapisu: „załącznik - kart …..”;

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:07:01
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry