Sposoby uiszczania opłat sądowych

Opłaty sądowe można uiścić:

 • na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Pszczynie. Informacje na temat rachunków bankowych zamieszczono w dziale Rachunki bankowe.
 • gotówką w Kasie Sądu Rejonowego w Pszczynie w budynku przy ul. ks. bpa Bogedaina 8 (parter). Informacje na temat godzin urzędowania kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie zamieszczono w dziale Godziny urzędowania.
 • bezgotówkowo z użyciem kart płatniczych - za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego (tzw. "wpłatomatu") w budynku przy ul. ks. bpa Bogedaina 14 (parter). Informacje na temat samoobsługowego terminala płatnoczego zamieszczono w dziale Samoobsługowy terminal płatniczy.
 • poprzez portal e-Płatności Sądowe.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych oraz opłaty kancelaryjne reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.).

Opłaty sądowe w sprawach karnych

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30 j.t. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. Nr 49, poz. 223 j.t. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. Nr 104, poz. 980),
 • Opłaty kancelaryjne w sprawach karnych zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1566).

Opłaty sądowe w sprawach wieczystoksięgowych

Opłaty sądowe za odpisy, wyciągi i zaświadczenia z ksiąg wieczystych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1412).

Pozostałe opłaty sądowe w sprawach wieczystoksiegowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.).

Zwolnienie z kosztów sądowych

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. O zwolnienie od kosztów może ubiegać się osoba, która wykaże w złożonym przez siebie oświadczeniu, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie, które sporządza się według ustalonego wzoru rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym Dz.U. z 2015r. poz.574. Wzór wniosku zamieszczony został w załączeniu.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym majatku dochodach i źródłach utrzymania osoby fiz. ubiegającej się o zwolnienie od kosztow sądowych (PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
97.65KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym majatku dochodach i źródłach utrzymania osoby fiz. ubiegającej się o zwolnienie od kosztow sądowych (PDF)
rtf Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych (rtf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
132.31KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych (rtf)
pdf USTAWA o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2019 r. poz. 785
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
389.79KB pobierz Plik: USTAWA o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2019 r. poz. 785
pdf USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
76.96KB pobierz Plik: USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
pdf Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy w sprawach karnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
96.87KB pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy w sprawach karnych
 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:04:48
 • Aktualizacja publikacji:Falewicz Michał2020-06-02 09:55:51
 • Wytworzenie publikacji:Ewa Grochal-Szczeszek2020-06-02 09:55:19
 • Zatwierdzenie informacji:Anna Kloc2020-06-02 09:55:19
do góry