Strona główna/Menu/Informacje dla Interesantów/Samoobsługowy terminal płatniczy

Samoobsługowy terminal płatniczy

Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bpa Bogedaina 14 (parter) dostępny jest samoobsługowy terminal płatniczy (tzw. "wpłatomat"), za pomocą którego można dokonać na rzecz Sądu Rejonowego w Pszczynie, WPŁAT BEZGOTÓWKOWYCH (przy użyciu kart płatniczych) z tytułu:

1. Zakupu e-znaków,

2. Płatności z tytułu dochodów budżetowych, m.in.:

 • opłat i kosztów sądowych w toczących się sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, o wykroczenie, m.in. opłat od pozwu, od wniosku, za wydanie kserokopii z akt sprawy;
 • opłat i kosztów dotyczących ksiąg wieczystych (opłat za wydanie odpisu z KW, opłat od wniosków);
 • zasądzonej w wyroku kary grzywny i kosztów sądowych;

3. Wpłat na rachunek bankowy sum na zlecenie (zaliczki)

 • zaliczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, kuratorów procesowych oraz ogłoszeń w prasie;
 • zaliczek tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego

4. Wpłat na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 • zasądzonego w wyroku świadczenia pieniężnego lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

Urządzenie obsługuje karty płatnicze Visa, MasterCard i Maestro.

Samoobsługowy terminal płatniczy czynny jest w pełnym zakresie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Wpłat można ponadto dokonywać na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Pszczynie. Informacje na temat rachunków bankowych zamieszczono w dziale Rachunki bankowe.

WPŁAT GOTÓWKOWYCH można dokonywać w Kasie Sądu Rejonowego w Pszczynie w budynku przy ul. ks. bpa Bogedaina 8 (parter). Informacje na temat godzin urzędowania kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie zamieszczono w dziale Godziny urzędowania.

Istnieje możliwość zrealizowania opłaty sądowej przez portal e-Płatności Sądowe.

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2020-02-05 11:14:49
 • Aktualizacja publikacji:Janyga Damian2020-02-06 10:51:29
 • Wytworzenie publikacji:Damian Janyga2020-02-06 10:51:24
 • Zatwierdzenie informacji:Ewa Techman2020-02-06 10:51:24
do góry