Strona główna/Menu/Informacje o sądzie/Lista sędziów i referendarzy

Lista sędziów i referendarzy

Lista Sędziów Sądu Rejonowego w Pszczynie:
Lp.
Imię i nazwisko sędziego
Nazwa Wydziału, w którym sędzia orzeka Delegacja poza właściwy sąd
1 SSR Maria Fojcik Wydział Cywilny  
2 SSR Rafał Górka Wydział Karny  
3 SSR Dariusz Guzdek Wydział Karny  
4 SSR Anna Janic Wydział Rodzinny i Nieletnich  
5 SSR Cecylia Kenig Wydział Cywilny  
6 SSR Artur Kot Wydział Karny, Wydział Wykonywania Orzeczeń  
7 SSR Wioleta Łatwis Wydział Karny  
8 SSR Jan Maśka Wydział Rodzinny i Nieletnich  
9 SSR Beata Pawłowska-Tarnawa Wydział Karny  
10 SSR Paulina Piątek-Italiano Wydział Cywilny, Wydział Ksiąg Wieczystych  
11 SSR Monika Salecka Wydział Cywilny  
12 SSR Magdalena Wicher-Kraszewska Wydział Rodzinny i Nieletnich  
13 SSR Ewa Wieczorek Wydział Pracy  
14 SSR Aleksandra Bierońska-Oziębło Wydział Cywilny  
15 SSR Marcin Świtalski Wydział Karny, Wydział Wykonywania Orzeczeń  
16 SSR Patryk Poniatowski Wydział Karny Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach delegowany na postawie art. 77 par. 1 pkt 1 i art. 46 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie
Lista Asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Pszczynie:
Lp.
Imię i nazwisko asesora
Nazwa Wydziału, w którym asesor orzeka
1. ASR Tomasz Iwanek Wydział Karny
2. ASR Joanna Adamiec-Guzek                     Wydział Cywilny
Lista Referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Pszczynie:
Lp. Imię i nazwisko referendarza sądowego Nazwa Wydziału, w którym referendarz sądowy orzeka
1. Mariola Pietruszka Wydział Ksiąg Wieczystych
2. Sławomir Zając Wydział Ksiąg Wieczystych

 

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-02-07 13:04:44
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry