Majątek

W skład majątku Sądu Rejonowego w Pszczynie wchodzą:

 1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Pszczynie, tj.:
  • Budynek Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 8, zlokalizowany na działce nr 1401/20 o powierzchni pow. 0,0962 ha, dla którego księgę wieczystą o nr KA1P/00041875/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie;
  • Budynki Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 i 14 A zlokalizowane na działce nr 1091/36 o pow. 0,3738 ha, objętej KW nr KA1P/00035640/9;
 2. Majątek, który stanowi wyposażenie niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności oraz istalacje służące ochronie osób i mienia, w tym.:
  • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
  • wyposażenie i urządzenia biurowe
  • system telewizji dozorowej
  • urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne (system p.poż., alarmowy, bramki do wykrywania metalu)
 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:52:00
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry