Rejestry Sądowe

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie informatycznym.

Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie funkcjonuje system informatyczny Nowa Księga Wieczysta.
Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

 • zakładanie i prowadzenie elektronicznych ksiąg wieczystych - w systemie informatycznym,
 • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
 • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
 • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
 • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji dotyczących elektronicznych ksiąg wieczystych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

Dane teleadresowe punktu Krajowego Rejestru Sądowego dla spraw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pszczynie:

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód

 • VIII Wydział Gospodarczy KRS
 • 40-040 Katowice
 • ul. Lompy 14
 • tel.: (0 32) 604-74-69

Więcej informacji dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy

KRK - Krajowy Rejestr Karny

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Najbliższe Punkty Krajowego Rejestru Karnego:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach ul. Andrzeja 16/18 40-957 KATOWICE Tel.: (032) 60 70 591 (032)) 60 70 153
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej ul. Cieszyńska 10 43-300 BIELSKO BIAŁA tel.: (033) 4990-400, fax.: (033) 4990-488

Więcej informacji na temat Krajowego Rejestru Karnego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny 

RZ - Rejestr Zastawów

Rejestr Zastawów prowadzi:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

 • 40-042 Katowice,
 • ul. Wita Stwosza 31
 • tel./fax: (032) 25-18-724 / 724 

Więcej informacji na temat Rejestru Zastawów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-02-07 12:00:06
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry