Strona główna/Jak korzystać z BIP?

Jak korzystać z BIP?

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Biuletyn zapewnia pełna zgodność z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Artykuły

Treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się ogłoszenia, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.

Menu: Podzielona tematycznie struktura menu zbudowana jest w postaci stałych pozycji. Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśnię cie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu Podmiotowe jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej pod warunkiem włączenia go przez administratora BIPu.

Wyszukiwanie w treści stron

 

Wyszukiwarka na witrynie BIP posiada podstawową funkcjonalność znaną z innych witryn i portali. Jedyną różnicą jest to, że przeszukuje również dokumenty do pobrania indeksując ich treść.

Prosimy zwracać uwagę, aby zbytnio nie zawężać szukanych informacji, ponieważ wzrasta wtedy prawdopodobieństwo otrzymania wyniku wynoszącego "zero".

Przeszukuje wszystkie podstrony witryny w poszukiwaniu zadanego wyrazu lub frazy (w zadanej frazie można używać znaków '+' i '-' w celu uściślenia kryteriów wyszukiwania):

  • pełne słowo np. „rejonowy" wynikiem wyszukiwania są wszystkie strony, podzielone na działy, gdzie występuje zadane słowo „rejonowy"
  • część słowa np. „rej" wynikiem wyszukiwania są wszystkie strony, gdzie występuje zarówno słowo „rejonowy", „rejon", „rejonowe"...; aby wyszukiwać poprawnie trzeba wpisać co najmniej 2 litery szukanego słowa
  • dwa słowa lub więcej, obok siebie np. „sąd rejonowy" wynikiem wyszukiwania są wszystkie strony, gdzie występuje słowo sąf lub słowo rejonowy
  • dwa słowa lub więcej, obok siebie, połączone symbolem „+" np. „sąd +rejonowy" wynikiem wyszukiwania są wszystkie strony, podzielone na działy, gdzie na jednej stronie występuje zarówno słowo sąd jak i słowo rejonowy
  • dwa słowa lub więcej, obok siebie, połączone symbolem „-" np. „sąd -rejonowy" wynikiem wyszukiwania są wszystkie strony, podzielone na działy, gdzie na jednej stronie występuje słowo sąd ale nie ma na niej słowa rejonowy.

UWAGA !!!
Wyszukiwarka przeszukuje również treść edytowalnych dokumentów, czyli plików zamieszczonych w postaci dokumentów do pobrania. Ilość wyników może więc być duża. Wyniki mogą być zawężone poprzez wybór kategorii wyszukiwania.

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-18 09:54:59
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry