Mediacja

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sąd Okręgowy w Katowicach i dostępne pod adresem: www.katowice.so.gov.pl (menu Informacje - Listy mediatorów).

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych są dostępne pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  

Funkcję Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach pełni Pani SSO Agata Stankiewicz-Rataj.

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry