Strona główna/Menu/Struktura organizacyjna/III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Dane
Przewodniczący: SSR Anna Janic
Kierownik Sekretariatu: Alina Kopeć
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna
Pokój nr: 120
Telefon: (32) 44 94 100
Fax: (32) 44 94 132
E-mail:
Właściwość rzeczowa:   sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

Terminy przyjmowania stron:

Sekretariat:

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-piątek 8:00 - 15:00

Przewodniczący wydziału:

Środa 10:00-12:00
  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-16 13:32:18
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry