Kierownictwo

Prezes Sądu Rejonowego: SSR Artur Kot

 • Sekretariat: tel. 32 44 94 190, fax 32 44 94 193
 • Adres e-mail:

Kompetencje Prezesa Sądu określa art. 22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.) i Dział II Rozdział 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.). Prezes Sądu kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego: SSR Aleksandra Bierońska-Oziębło

 • Sekretariat: tel. 32 44 94 190, fax 32 44 94 193
 • Adres e-mail:

Dyrektor: Ewa Techman

 • Sekretariat: tel. 32 44 94 188
 • Adres e-mail:

Kompetencje Dyrektora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.).

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Pani Anna Harężlak, specjalista ds. zamówień publicznych i gospodarczych pf. kierownika Sekcji Gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, została wyznaczona jako osoba upoważniona do wykonywania obowiązków dyrektora Sądu Rejonowego w Pszczynie w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie kompetencji, na czas nieokreślony.

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-11 15:42:46
 • Aktualizacja publikacji:Krzych Agnieszka2020-02-27 10:21:04
 • Wytworzenie publikacji:Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie - SSR Artur Kot2020-02-27 10:20:52
 • Zatwierdzenie informacji:Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie - SSR Artur Kot2020-02-27 10:20:52
do góry