Strona główna/Menu/Struktura organizacyjna/V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Dane
Przewodniczący:  Starszy Referendarz Sądowy Mariola Pietruszka
Kierownik Sekretariatu: Anna Janota
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Pokój nr: 07
Telefon: (32) 44 94 100
Fax: (32) 44 94 153
E-mail:

Terminy przyjmowania stron:

Sekretariat:

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-piątek 8:00 - 15:00

Przewodniczący wydziału:

czwartek 10:00 - 12:00

Informacje dodatkowe:

Odpisy/wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych wydawane są przez Ekspozyturę Centralnej Informacji (ECI) funkcjonującą przy V Wydziale Ksiąg Wieczystych (budynek przy ul. ks. bp. Bogedaina 14, pok. A005) :

 • w poniedziałek od godziny 9:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych możliwe jest:

 1. osobiście w ECI, która dysponuje odpowiednio przygotowanymi stanowiskami komputerowymi lub
 2. przez Internet za pomocą systemu informatycznego EKW dostępnego pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.

Wnioski o wpisy w księgach wieczystych (w tym założenie księgi wieczystej) przyjmowane są przez Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych (pom. A005).

Formularze wniosków oraz sposoby składania wniosków
Wniosek o odpis z ksiegi wieczystej/wniosek wpis w księdze wieczystej należy złożyć osobiście lub listownie na obowiązującym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibie ECI, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych oraz w serwisie gov.pl.

Opłaty za odpisy/wpisy z ksiąg wieczystych wydawane przez wydział ksiąg wieczystych
Do wniosku o odpis z ksiegi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy załączyć dowód wpłaty.
Opłatę można uiścić w kasie tut. Sądu (Uwaga! Godziny urzędowania Kasy) lub przelewem bankowym na konto:

NBP o/o Katowice
45 1010 1212 3060 5622 3100 0000 z dopiskiem:
opłata za odpis z KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)
lub
opłata za wpis w KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)

Opłata za:

 1. wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej wynosi 30 zł,
 2. wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej wynosi 60 zł,
 3. wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 zł.

Opłaty za wpisy, wykreślenia wpisów w księgach wieczystych oraz założenie księgi wieczystej
Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do treści księgi wieczystej oraz uzyskania elektronicznego odpisu/wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej przez Internet za pomocą systemu informatycznego EKW dostępnego pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/. Więcej informacji na temat systemu EKW znajduje się w dziale Załatw sprawę przez Internet/Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Księgi wieczyste byłego VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 28 grudnia 2011r. zakończono przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych z obszaru właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, poprzednio należących do VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Tym samym proces migracji ksiąg wieczystych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pszczynie do postaci elektronicznej został w pełni ukończony. Proces ten obejmował swym zakresem m.in. nadawanie księgom wieczystym nowych, unikalnych w skali kraju, numerów.

Informację o numerze elektronicznej księgi wieczystej w oparciu o posiadany numer tradycyjnej (papierowej) księgi wieczystej uzyskać można posługując się formularzem udostępnionym w dziale Załatw sprawę przez Internet/Numery ksiąg wieczystych.

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-16 13:45:49
 • Aktualizacja publikacji:Janyga Damian2020-09-22 14:57:11
 • Wytworzenie publikacji:Janyga Damian2018-01-16 13:45:49
 • Zatwierdzenie informacji:Janyga Damian2018-01-16 13:45:49
do góry