Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych, którzy wyrazili zgodę na publikację danych osobowych w zakresie przez nich dopuszczonym udostępniona jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach pod adresem: www.katowice.so.gov.pl (menu Informacje - Biegli sądowi). Lista biegłych sądowych jest dostępna również dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Informacja dla kandydatów na biegłego oraz dla biegłych sądowych ubiegających się o przedłużenie kadencji znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach pod adresem: www.katowice.so.gov.pl (menu Informacje - Biegli sądowi).

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 13:10:44
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry