Lekarze sądowi

W dniu 1 lutego 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. 2007r., Nr 123 poz. 849), zgodnie z którą w celu usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Lista uprawionych lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach zawierająca min. miejsce i czas przyjęć udostępniona jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach pod adresem: www.katowice.so.gov.pl (menu Informacje - Lekarze sądowi) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Pszczynie (ul. ks. bp. Bogedaina 14).

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 13:11:44
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry