e-Płatności Sądowe

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 i 948) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).


W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-Płatności Sądowe dostępny pod adresem:

https://oplaty.ms.gov.pl/

System udostępnia następujące funkcjonalności:

  • Zapłata do sprawy
  • Zapłata wstępna do sprawy
  • Zakup znaku opłaty sądowej (e-znaku)
  • Historia transakcji

Portal e-Płatności, niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej (e-znaków), umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Zgodnie z Regulaminem systemu e-Płatności z tytułu wykonania transakcji operator płatności pobiera od Użytkownika prowizję w wysokości podanej przez operatora przed złożeniem zlecenia płatniczego wykonania transakcji, stanowiącą 0,0001% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 0,39 zł.

Zakupiony w systemie e-Płatności elektroniczny znak opłaty sądowej można w szczególności wydrukować i dołączyć w sposób trwały do pisma podlegającego opłacie. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.


System ePłatności nie zastępuje dotychczasowych kanałów płatności. Nadal istnieje możliwość uiszczania opłat sądowych za pomocą przelewu bankowego lub gotówkowo w kasie Sądu.

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-02-02 12:15:46
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry