Strona główna/Menu/Załatw sprawę przez internet/Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w postaci elektronicznej - w systemie informatycznym.

System informatyczny EKW

Za pomocą modułu dostępu do centralnej bazy danych Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dostępnego pod adresem:

https://ekw.ms.gov.pl/ 

możliwe jest:

 • (bezpłatne) przeglądanie treści ksiąg wieczystych przez Internet
 • uzyskanie odpisu/wyciągu z księgi wieczystej
 • uzyskanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej 
 • weryfikacja autentyczności wydruku z systemu EKW
 • dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej (za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP)

Odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej uzyskane poprzez system EKW mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Instrukcja korzystania z modułu dostępu do centralnej bazy danych EKW znajduje się pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/pomoc/instrukcja.pdf.

Wniosek o wpis tj. zmianę treści księgi wieczystej należy złożyć osobiście w V Wydziale Ksiąg Wieczystych lub listownie na obowiązującym formularzu. Wyjątek stanowią  organy uprawnione (notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych), które posiadają możliwość złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu informatycznego EKW. Więcej informacji na temat osobistego/listownego składania wniosków o wpis znajduje się w dziale Struktura organizacyjna/V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Więcej informacji dotyczących elektronicznych ksiąg wieczystych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy

Opłaty za odpisy/wpisy z ksiąg wieczystych uzyskiwane za pośrednictwem systemu informatycznego EKW

Od wniosku o wydanie dokumentów za pośrednictwem systemu informatycznego EKW w celu jego samodzielnego wydrukowania pobierane są następujące opłaty:

za wniosek o wydanie:

 1. odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł,
 2. odpisu zupełnego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł,
 3. wyciągu z księgi wieczystej:
  • pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej
  • pobierana jest opłata w wysokości 10 zł za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej
  • pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej
  • pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej
 4. zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł

 

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:36:29
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry